סורק צ'קים

סריקת צ'קים

יתרונות מודול סריקת הצ'קים

  • סריקה אוטומטית ומהירה של צ'קים ע"י סורק צ'קים
  • שליפת הנתונים מהצ'ק לתוך השדות הרלוונטיים
  • שמירת תמונת הצ'ק
  • חיפוש מהיר ויעיל בבסיס הנתונים
  • אפשרות הוספת שדות מוגדרי משתמש
  • אפשרות הוספת הערות
  • אפשרויות ייצוא מגוונות
  • אינטגרציה לתוכנת צד שלישי תוך שימוש בערכת הפיתוח (SDK)
באמצעות תוכנת DocShell Office ניתן לסרוק צ'קים. מייד לאחר הכנסת הצ'ק לתוך סורק הצ'קים, המסמך נסרק באופן אוטומטי, תמונת המסמך נשמרת על המחשב במיקום אותו הגדיר המשתמש ושדות המידע נשלפים מהצ'ק ומוכנסים באופן אוטומטי לתוך השדות הרלוונטים.

לאחר שמירת המסמכים ניתן לערוך חיפושים על בסיס הנתונים ולמצוא את הצ'ק הנידרש ע"י שימוש בכל שדה כקריטריון לחיפוש.
צור קשר לקניה

03-5115968

כולל 12 חודשי אחריות

12 חודשי אחריות הארכת אחריות ל 24 חודשים

מידע נוסף:

Valid XHTML 1.0 Transitional
כל הזכויות שמורות ל CSSN