Get Adobe Flash player

סריקת רשיונות נהיגה ורכב וסריקת תעודות זהות

תעודות זהות ,רישיון נהיגה ורישיון הרכב הינם מהנפוצים שבמסמכים הסובבים אותנו בשגרת היום יום, לראשונה בישראל יש פתרון בעברית!

קריאת רישיונות נהיגה,רישיונות רכב ותעודות זהות הן עוד אחת מהאפשרויות של ה Docshell Office התוכנה מסוגלת לקרוא ולפענח את שדות המידע המופיעות על גבי המסמכים.
את המידע ניתן לשמור או לייצא במגוון רחב של אפשרויות.

ניתן להשתמש בערכת הפיתוח (SDK) על מנת להטמיע את היכולת בתוכנת צד שלישי. ערכת הפיתוח הינה ידידותית למפתח ומאפשרת אינטגרציה מהירה במספר שפות תכנות.

מערכת ניהול וזימון המבקרים DocShell Visitors מאפשרת סריקה או צילום של מסמכי זיהוי של מבקרים, ניהול זימון מבקרים והוצאת דוחות בחתכים שונים.
Valid XHTML 1.0 Transitional
כל הזכויות שמורות ל CSSN