סורק מסמכים

סריקת מסמכים

יתרונות מודול סריקת מסמכים

  • סריקה אוטומטית ומהירה
  • שליפת הטקסט מתוך המסמך
  • שמירת תמונת המסמך
  • חיפוש מהיר של המסמכים בבסיס הנתונים, כולל שימוש במילים מתוך הטקסט
  • אפשרות הוספת שדות מוגדרי משתמש
  • אפשרות הוספת הערות מלוות לכל מסמך
  • אפשרויות ייצוא מגוונות
  • אינטגרציה לתוכנת צד שלישי תוך שימוש בערכת הפיתוח (SDK)
באמצעות תוכנת DocShell Office ניתן לסרוק מסמכים מסוגים וגדלים שונים. מייד לאחר הכנסת המסמך לתוך סורק המסמכים, המסמך נסרק באופן אוטומטי, תמונת המסמך נשמרת על המחשב במיקום אותו הגדיר המשתמש וטקסט נשלף מהמסמך ומוכנס באופן אוטומטי לתוך בסיס המידע.

לאחר שמירת המסמכים ניתן לערוך חיפושים על בסיס הנתונים ולמצוא את המסמך הנידרש ע"י שימוש במילים מתוך המסמך כקריטריון לחיפוש.
צור קשר לקניה

03-5115968

כולל 12 חודשי אחריות

12 חודשי אחריות הארכת אחריות ל 24 חודשים

מידע נוסף:

Valid XHTML 1.0 Transitional
כל הזכויות שמורות ל CSSN