בקרת כניסה

בקרת כניסה - דוחות וחתכים

דוחות וחתכים עיקריים:

  • בקרת כניסה המאפשרת הצגת כל הכניסות של המבקר למתקן מיום כניסתו הראשונה ועד לאחרונה.
  • חיפוש של מבקר לפי חתכים שונים : תאריך , שעה , שם , שם משפחה , תאריך כניסה וכו'
  • דוח מבקרים לפי חתך יומי- מוצג עפ"י הרשאות
  • דוח מבקרים על פי תאריכים - מוצג עפ"י הרשאות
  • בקרת כניסה המאפשרת הצגת רשימת המבקרים כולל התמונות המוצגות בתעודות

דוחות

מערכת בקרת הכניסה מאפשרת חתכים שונים של דוחות מבקרים. כל הדוחות מוצגים בחתכים גרפים לפי ההרשאות של המבקרים ובצבעים שונים. בלחיצה ניתן להציג מהגרף גם את רשימת המבקרים כולל התמונות המוצגות בתעודות . הדוחות מציגים למנהל או לקב"ט סטטיסטיקה מלאה לגבי כמות המבקרים לפי החתכים השונים שהוגדרו במערכת.
צור קשר לקניה

03-5115968
משווק מורשה בישראל:
תשובה טכנולוגיות בקרה בע"מ
טלפון: 03-6349988
תשובה טכנולוגיות בקרה בע"מ

כולל 12 חודשי אחריות

מערכת ניהול מבקרים הארכת אחריות ל 24 חודשים
מערכת בקרת כניסה

מידע נוסף:

חיפושים

מערכת בקרת כניסה זו מאפשרת לבצע חיפוש של מבקר לפי חתכים שונים : תאריך , שעה , שם , שם משפחה , תאריך כניסה וכו' . לאחר הצגת תוצאת החיפוש ניתן להציג את כל הכניסות של המבקר למתקן מיום כניסתו הראשונה ועד לאחרונה.

על ידי חיפוש ניתן לאתר מבקר שכבר היה במתקן והציג תעודה מזהה , המערכת רשמה את ביקורו ומציגה את התעודה שהוא הציג בביקוריו הקודמים . בשלב זה ניתן לייבא את התעודה למסך הראשי לוודא שאכן המבקר במתקן הוא המופיע בתעודה ואז ניתן לאשר למבקר כניסה גם ללא הצגת תעודה מזהה ( מאפשר בקרת כניסה מהירה למי ששכח תעודה או מבקרים קבועים שמוכרים לשומר / מאבטח ).

במודול החיפוש ניתן להציג בכמות מספרית את מס' הכניסות של המבקר למתקן בעבר .
Valid XHTML 1.0 Transitional
כל הזכויות שמורות ל CSSN